Geguritan Bahasa Jawa

Di dalam bahasa Jawa sendiri, puisi biasa disebut sebagai geguritan. Di mana puisi satu ini biasa berkembang luas di kalangan masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa.

Pada umumnya, geguritan didefinisikan menjadi suatu seni/ sastra puisi yang dituliskan menggunakan bahasa Jawa di mana biasanya dibacakan/ dituturkan dengan menggunakan tembang yang indah.

Geguritan telah eksis sejak Indonesia belum merdeka serta masih berwujud kerajaan.

Untuk geguritan ini pada umumnya adalah karya dari para pujangga guna menyindir raja maupun kolonialis yang pada saat itu tengah berkuasa.

Pada mulanya, geguritan hanya bisa diciptakan oleh para pujangga sebab mempunyai beberapa aturan tertentu yang harus dipatuhi.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, geguritan bisa dibuat oleh siapa saja dengan menggunakan beragam referensi.

Ketika kalian hendak menciptakan suatu geguritan, nantinya kalian akan memakai kata yang bermajas serta sastra Jawa yang sangat diperhatikan.

Hal tersebut bertujuan agar para pembaca maupun pendengar geguritan dapat merasa terpukau dengan kata kata indah.

Nah, berikut ini adalah beberapa contoh geguritan yang dapat kalian pelajari, namun apabila kalian tidak mengetahui artinya, dapat kalian translate bahasa jawa via online ya!

1. Sekolahku

Sekolahanku …..
Panggonan anggonku go golek ilmu
Sekolahanku …..
Diwulang marang Bapak – Ibu guru

Sekolahanku …..
Sinau, maca kabeh buku
Ing tempat iki
Aku diajari supados karo wong tuwaku kudu lewih bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari karo kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip nang tengahing bebrayan

Aku ambek percaya …..
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan awaku pribadhi
Kareben ngesuk dadi wong kang ajimiguna tumprap bangsa lan nagari

2. Tresna

contoh geguritan bahasa jawa

Tresna iku sepele
Tresna iku ya kowe karo aku
Tresnamu kaya surya
Nanging ya kaya samudra
Tresnamu iso nekakake mega
Nanging saiki tresnamu merga dahana
Awit aku mbok tinggalna
Langit keton peteng
Ora ana candra apa maneh kartika
Atiku embek bawana sing lemahe nela – nela
Maruta, kandhakna yen aku isih tresna

3. Jodhoku

Sliramu sing siki lagi tak tresnani
Apa iya sliramu?
Sing arep ngerteni aku salawase
Apa iya sliramu?
Sing arep melu ngrasakake bungah lan rekasaku
Apa iya sliramu?
Sing arep nuntun aku marang dalan kang becik
Apa iya sliramu?
Sing arep njaga aku salawase
Apa ya sliramu?
Sing sesuk arep dadi kanca uripku

Dhuh Gusti
Paringana pitedah kanggo awakku
Apa iya iki jodhoku?

4. Ibu

Ibu
anakmu ingkang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

Iki anakmu
Kang durung iso nyenengke ibu
Kang durung iso nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu wahai ibu

Nanging ibu
Anakmu iki bakal banggakke ibu
Banggakke keluarga kabehan
Anakmu rak bakal nyerah ibu

Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh
Nanging anakmu iki janji ibu

5. Pahlawan Kamardikan

Pahlawan, kang dadi dalan nang kamardikan
Awak kang ora wedi kangge kematian
Nglelakke nyowomu dadi pondasine kebebasan
Kanggo bebaske rakyat saking penindasan

Pahlawan, saking awan bengi lawan maut
Ngalawan para musuh kang semrawut
Marang kabeh lawan kowe ngajak gelut
Ra mikirke awakmu bisa pada benjut
Pahlawan, semangatmu ikut wes kaya geni
Kang ngobong kabeh pasukan kompeni
Ingkang kanggo njaga Negara kang ditresnani
Indonesia ingkang merdeka, Indonesia ingkang kita hormati

Ing tanggal pitulas Agustus taun papat lima
Kang diimpike dadi nyata
Indonesia siki wes merdeka
Pahlawan kang perjuangane tan
Yaiku para pahlawanku

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *